کیفیت لاستیک جی تی سینرژی در آزمون آداک

آزمون آداک برای لاستیک های تابستانی برندهای معتبر دنیا

یک رتبه بندی کاربردی برای درک کیفیت لاستیک های تایرسازان معتبر دنیا
از لاستیک کوپر آمریکا گرفته تا میشلن فرانسه و جی تی سنگاپور
بهترین راه برای پی بردن به پاسخ این سوال که لاستیک خوب چیه؟

ادامه مطلب