انصراف از خرید / بازگرداندن سفارش:

انصراف از خرید:

در صورتیکه تا پیش از ارسال سفارش، مشتری به هر دلیلی از خرید انصراف دهد، می بایست پیش از ارسال کالا و به روش زیر، مراتب انصراف خود را در اسرع وقت به اطلاع حامی تایر برساند:

  1. اگر زمان دریافت کالا، در بازه ی ۹-۱۲ صبح یا ۱۲-۱۵ بعد از ظهر و یا روز پنجشنبه باشد، مشتری گرامی می بایست مراتب انصراف خود را تا ساعت ۲۰ روز پیش از دریافت سفارش، به صورت تلفنی و همچنین پیام نوشتاری در واتساپ حاوی اطلاعات کامل سفارش ، به اطلاع حامی تایر برساند.
  2. اگر زمان دریافت کالا، در بازه ی ۱۵-۱۸ عصر باشد، مشتری گرامی می بایست مراتب انصراف خود را تا پیش از ساعت ۱۰ روز دریافت سفارش، به صورت تلفنی و همچنین پیام نوشتاری در واتساپ حاوی اطلاعات کامل سفارش، به اطلاع حامی تایر برساند.

اگر مشتری گرامی پس از مهلت های تعیین شده اعلام انصراف نماید، انصراف مشتری پذیرفته نخواهد شد.

در صورت عدم پذیرش کالا در محل توسط مشتری و یا هر نوع عدم پاسخگویی به سفیر حامی تایر، گزینه ی پرداخت در محل برای ایشان در سایت، لغو می گردد و مشتری به میزان هزینه های ارسال و عودت کالای دریافت نشده، به حامی تایر بدهکار خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم پاسخگویی مشتری به سفیر حامی تایر، مراتب از سوی حامی تایر قابل پیگرد است.

بازگرداندن سفارش:

با توجه به حساسیت ها و ویژگی های کالای پیچیده ی تایر، بازگرداندن سفارش فقط در شرایط زیر امکان پذیر است:

  1. کالا هنگام دریافت، با سفارش منطبق نباشد. در این صورت می بایست تایر بدون تغییر و همراه با نوارپیچ کاملا سالم باشد و مراتب در همان لحظه تحویل، به اطلاع حامی تایر بصورت تماس تلفنی رسانده شود تا در صورت بروز اشتباه از سوی ما، کالا با همان شرایط و بوسیله همان سفیری که سفارش را ارسال کرده، عودت و تعویض شود.
  2. کالا پس از باز کردن نوارپیچ، عیب داشته باشد. در این حالت بالافاصله مراتب را به اطلاع حامی تایر بصورت تماس تلفنی یا پیام در واتساپ برسانید تا هماهنگی های بعدی صورت گیرد.