فروشگاه اینترنتی لاستیک حامی تایر

فروشگاه اینترنتی لاستیک حامی تایر

سفارش جدید: #۸۲۱

شما یک سفارش از سیدحامد محمدی دریافت کرده اید:

[سفارش #۸۲۱] (۲۲ شهریور ۱۳۹۹)

محصول تعداد قیمت
لاستیک جی تی کنترل اس یو وی ۸۸۰ سایز ۲۲۵/۵۵R18 – دو حلقه (#HTP-1012) ۱ ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مجموع: ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
حمل و نقل: هزینه حمل برای کلیه سفارش های خارج از مناطق ۲۲ گانه تهران و سفارش های کمتر از چهار حلقه در مناطق ۲۲ گانه تهران بر عهده مشتری (پسکرایه ) می باشد
روش پرداخت: پرداخت در محل(صرفا برای مناطق ۲۲ گانه تهران)
قیمت نهایی: ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

آدرس صورتحساب

سیدحامد محمدی
تهران
تهران
میدان شهدا، پشت برق منطقه ای، خیابان خشکبارچی، خیابان زاهدی، پ۴۲، ط۱
۱۷۱۴۹۸۶۵۱۱
۰۹۱۵۱۸۶۸۹۶۶
s.hamedm1364@gmail.com

Congratulations on the sale 🙌

فروشگاه اینترنتی لاستیک حامی تایر

فروشگاه اینترنتی لاستیک حامی تایر

سفارش جدید: #۶۰۴

شما یک سفارش از سیدحامد محمدی دریافت کرده اید:

[سفارش #۶۰۴] (۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹)

محصول تعداد قیمت
لاستیک جی تی کامفورت اس یو وی ۵۲۰V1 سایز ۲۲۵/۶۵R17- دو حلقه (#HTP-1007) ۲ ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مجموع: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
روش پرداخت: Pay.ir
قیمت نهایی: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

آدرس صورتحساب

سیدحامد محمدی
تهران
تهران
میدان شهدا، پشت برق منطقه ای، خیابان خشکبارچی، خیابان زاهدی، پ۴۲، ط۱
۱۷۱۴۹۸۶۵۱۱
۰۹۱۵۱۸۶۸۹۶۶
s.hamedm1364@gmail.com

Congratulations on the sale 🙌

فروشگاه اینترنتی لاستیک حامی تایر

فروشگاه اینترنتی لاستیک حامی تایر

سفارش جدید: #۵۹۵

شما یک سفارش از سیدحامد محمدی دریافت کرده اید:

[سفارش #۵۹۵] (۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)

محصول تعداد قیمت
لاستیک جی تی کامفورت اس یو وی ۵۲۰V1 سایز ۲۲۵/۶۵R17- دو حلقه (#HTP-1007) ۱ ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مجموع: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
روش پرداخت: پرداخت در محل
قیمت نهایی: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

آدرس صورتحساب

سیدحامد محمدی
تهران
تهران
میدان شهدا، پشت برق منطقه ای، خیابان خشکبارچی، خیابان زاهدی، پ۴۲، ط۱
۱۷۱۴۹۸۶۵۱۱
۰۹۱۵۱۸۶۸۹۶۶
s.hamedm1364@gmail.com

Congratulations on the sale 🙌